2. Gruppe

hbm HLM Anton Kofler
Gruppenkommandant
hfm HFM Robert Bachmann
fm HFM Manfred Fürhapter
fm HFM Florian Gasser
fm FM Florian Herrnegger
fm OV Norbert Herrnegger
fm HFM Andreas Huber
ofm OLM Martin Kofler
ofm HFM Manuel Mayr
ofm HFM Andreas Pitterl
ofm OV Christoph Pitterl
fm FM Julia Pitterl
fm FM Karolina Pitterl
fm FM Marco Pitterl
fm LM Michael Pitterl
ofm OV Peter-Paul Pitterl
fm FM Lukas Steidl
fm HFM Andreas Troyer